Política de privacitat

Denominació legal de la companyia: AGN Serveis Integrals, S.L. (d’ara endavant LA COMPANYIA )
Direcció: C/ Mallorca, 214 4º 1ª – 08008 Barcelona
Telèfon: 934150615
Email de contacte: agn@agn-consulting.com
CIF o DNI: B60806346

LA COMPANYIA manifesta el seu respecte i compliment de les disposicions recollides en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Per això, l’informa de la seva política de protecció de dades perquè Vostè determini voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals a LA COMPANYIA.

LA COMPANYIA l’informa que les seves dades personals introduïdes a través de la pàgina present pàgina web (d’ara endavant, el Portal), així com els que pogués facilitar en el futur en el marc de la seva relació amb aquesta entitat, seran recollits en fitxers titularitat de LA COMPANYIA, que serà també la destinatària de les dades. Aquests fitxers tenen la finalitat de gestionar, administrar i prestar-li els serveis o productes que sol·liciti o contracti a través del Portal de LA COMPANYIA, facilitar el compliment i execució dels serveis que pogués sol·licitar, conèixer millor els seus gustos i opinions respecte als serveis de LA COMPANYIA i adequar els mateixos a les seves preferències, així com poder oferir-li nous serveis i enviar-li informació comercial relacionada amb les novetats i promocions de LA COMPANYIA.

Excepte en els camps en què expressament es determini el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries, sense que la falta de contestació a aquestes preguntes impliqui un minvament en la qualitat dels serveis que vostè sol·licita. La falta d’emplenament dels camps determinats com a obligatoris o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que LA COMPANYIA pugui prestar-li els serveis que sol·liciti.

Així mateix, en la cerca de total transparència en la seva relació amb l’usuari, LA COMPANYIA l’informa de la utilització en aquest Portal d’altres mecanismes informàtics relacionats amb les dades personals, com són cookies i logs.

Els logs són uns arxius emmagatzemats en el servidor de LA COMPANYIA que registren dades sobre la seva navegació i que tenen per finalitat principal reunir informació sobre les operacions realitzades per Vostè. També ens permeten seguir-li prestant els serveis que sol·licita, conèixer millor les seves preferències i oferir-li altres serveis que puguin adequar-se als seus gustos. Així mateix, ens ajuden a analitzar el funcionament del sistema, localitzar les incidències i problemes que puguin sorgir i solucionar-los en el menor termini possible.

Vostè tindrà la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals que obren en els fitxers de LA COMPANYIA, sol·licitant-ho en els termes legalment establerts per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció. Per a exercir els seus drets, podrà dirigir-se per escrit a l’adreça de LA COMPANYIA o al correu electrònic indicats a l’inici de la present Política de Privacitat.

LA COMPANYIA manté els nivells de protecció de les seves dades personals conforme al Reial decret 1720/2007, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que vostè faciliti a LA COMPANYIA, sense perjudici que les mesures de seguretat en Internet no siguin inexpugnables.

LA COMPANYIA es reserva la facultat de modificar la present Política de Privacitat per a adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència de Protecció de Dades.

La present Política de Privacitat podrà ser complementada per qualssevol altres clàusules o condicions generals d’accés a determinats serveis, en cas que aquest accés suposi alguna especialitat en matèria de protecció de dades de caràcter personal. En tot cas, aquestes especialitats no seran aplicables a les seves dades personals en tant vostè no accepti les esmentades clàusules o esmenes.